بیکن، فرانسیس بیکن شخصی که دنیا را متفاوت تر از ارسطو و افلاطون می دید. او براین باور بود درک انسان از حقیقت، تنها در حدی است که مشاهدات ما اجازه می دهد. اگر بخواهم واضع تر جمله بیکن را توضیح دهم فکر میکنم گفته ی شاملو که می گوید: “دنیای هر کس به وسعت تفکر اوست” بهتر بتواند به ما کمک کند.

انسان ها دنیای پیرامون خود را بر اساس تجربه فردی خود تفسیر می کنند. این را هم می دانیم که تجربه فردی هر کس میتواند با دیگری متمایز باشد. مثلا شما ممکن است از دو نفر بخواهید حیوانی به اسم سگ را برای شما توضیح دهند. امکان دارد که دو تفسیر از سگ بشنوید. تعجب نکنید! چون آدمها براساس تجربه فردیشان صحبت می کنند. ممکن است سگ، یک نفر از آنها را گاز گرفته باشد و ازش بپرسید سگ چطور  حیوانی است؟ حتما خواهد گفت حیوانی وحشی. نفر بعدی که در خانه اش سگ نگه میدارد. اگر ازش بپرسید سگ چطور حیوانی است؟ خواهد گفت حیوانی وفا دار چون حواسش به من و خانه ام است. می بینید که هر دو از سگ صحبت میکنند اما یکی از آنها، سگ را وحشی میداند و دیگری وفادار.

حالا شاید بهتر بتوان جمله بیکن را که می گوید: درک انسان از حقیقت، تنها در حدی است که مشاهدات ما اجازه می دهد، را فهمید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *