شغل مناسب شما چیست؟

اواخر خدمت سربازی بود که دقیقا نمی دانستم بعد از آن چه کاری باید انجام دهم؟ ادامه تحصیل دهم یا ندهم؟ اگه ادامه تحصیل دهم چه رشته ای را انتخاب کنم؟ یا اصلا ادامه تحصیل ندهم و بروم سرکار. حالا که می خواهم بروم سرکار، کجا را برای شغلم انتخاب کنم؟ اصلا چه شغلی مناسب

Read More

نظم و بی نظمی یک مدل ذهنی است!

مدتی است که در میان حجم کارهای روزمره وقت برای مطالعه آزاد، کم می آورم. اما چند هفته ای می شود که با خودم قرارداد بسته ام که هرشب وقتی همه خواب هستند، یک ساعت و گاهی اوقات بیشتر برای مطالعه آزاد وقت بذارم. در هفته ای که گذشت با کتاب سیستم های پیچیده که توسط محمدرضا

Read More

کتابی به اسم: قدرت عادت

کلمه ی عادت از اعتیاد می آید. لغت نامه ی دهخدا عادت را این گونه توضیح می دهد: کاری که انسان به آن خو می گیرد و در وقت معین انجام می دهد. سوال اینجاست که “چه چیزی باعث عادت می شود؟” یوجین فردی بود که به ظاهر حافظه ی خود را از دست داده

Read More

بهانه ای برای صحبت کردن

هنر همچون درمان اسم کتابی است که مولفان آن ” آلن دوباتن و جان آرمسترانگ” هستند. قسمتی از این کتاب به جواب این سوال که ” چه هنری خوب محسوب می شود؟” پرداخته شده است. در واقع هیچ هنری بهتراز دیگری نیست. این نگاه بیننده به هنر است که یکی را بهتر از دیگری می

Read More