بهترین تصادف زندگی ام

دنیا پر از تصادف است. اما بهترین تصادف زندگی ام دیدن تو بود. بعد از آن تصادف نتوانستم از ذهنم پاک ات کنم. آن روز، گام های کوچکی بر می داشتی، جوری که آدم احساس میکرد زیاده خواه نیستی. گام هایی که با من حرف می زدند. گام هایی که به من می گفتند: این

Read More

ای کاش

  ای کاش آن شب تنها بودی ای کاش آن شب در بار بودیم اصلا ای کاش آن شب مست میکردیم آنقدر مست میکردیم که بالا بیاوریم بالا بیاوریم همه ی آن کینه و کدورت را بالا بیاوریم همه آن تفکر نژادی را بالا بیاوریم همه ی آن اختلافات مذهبی را  ای کاش تو باور

Read More

نمی دانم، می دانی یا نه؟

عشق را می گویم، نمی دانم می دانی یا نه؟ نمی دانم نمی دانم شب هایی که با خیالت چای مینوشم تو هم با خیالم چای مینوشی یا نه؟ نمی دانم نمی دانم جهان را بدون تو میشود تصور کرد یا نه؟ نمی دانم نمی دانم هنوز آن پیراهن گل گلیت را میپوشی یا نه؟

Read More

همدرد یا همراه؟

همه ی ما می دانیم که هر کسی در زندگی شریکی دارد که بخشی از زندگی روزمره اش را با آن سپری می کند. آن شریک می تواند انسان باشد یا هر موجود زنده ی دیگر یا حتی کتاب (از نظر من کتاب هم یک موجود زنده است چون با ما مدام در حال حرف

Read More

تاریخ، قربانی فهم و نگرش ما می شود!

احتمالا شما هم مثل خیلی ها وقتی نام نیوتن را می شنوید درخت سیب جلوی شما ظاهر می شود. اینکه نیوتن زیر درخت سیب نشسته بود و سیبی به زمین افتاد و بعد از آن، نیوتن با خود فکر کرد که چه چیزی باعث افتادن سیب شد؟ در پی آن گرانش زمین را کشف کرد.

Read More

تاثیر ابزار بر روی رفتار

تکنولوژی و ابزار تاثیر زیادی بر روی رفتار ما داشته است. من از یک مثال که مربوط به صنعت کشاورزی می شود شروع می کنم. در زمان های قدیم که هنوز تراکتور وارد صنعت کشاورزی نشده بود. از گاوهای نر استقبال زیادی می شد. کشاورزان از آنها مراقبت های زیادی می کردند. از بهترین مکان

Read More

رفتار حیوانات تابع محیط است یا ژن؟

پیش نوشت: اصرا نویسنده این متن، بر این است که نوشته های پایین را صرفا به عنوان دیدگاه شخصی نویسنده نسبت به رفتارهای حیوانات در نظر بگیرید. نه به عنوان نتیجه ی علمی و آماری. داشتم به این فکر می کردم که چرا گربه ها و سگ ها مثل بقیه ی حیوانات تو جنگل زندگی نمی

Read More

می ترسم!

می ترسم می ترسم از آن روزی که تو در درون خود احساس گناه کنی. می ترسم می ترسم از آن روزی که تو بخاطر ترس از گناه از من جدا شوی. می ترسم می ترسم از جامعه ای که قرار است من و تو را از هم جدا کند. می ترسم همچون مادری که

Read More

دوباره فرانسیس بیکن، در مسیر اندیشیدن من قرار گرفت

در مطلب قبلی هر چند کوتاه، نوشته ای از بیکن را به اسم ” برای یادگیری بیشتر” منتشر کردم. اما احساس می کنم برای بهتر اندیشیدن نباید هم نشینی با بیکن را ترک کنیم. این بار می خواهم قسمتی از صحبت های بیکن را که در کتاب “ارغنون جدید” آمده است، اشاره کنم. بیکن تمام مخالفتش با

Read More

نگاهی به جملات کوتاه

به نوشته ی پایین دقت کنید: جملاتی از این دست صرفا خاطرات ما را زنده می کنند. همین باعث لذت بردن می شود. چه بسا تلاش می کنیم آن را در ذهن خود نگه داریم. تا رفیقی که پشت سر ما حرف زده است. برایش این جمله را بکار ببریم. کمی دقت به خرج دهید

Read More